Om Green Future

Kunnskap og erfaring for utvikling av din bedrift

Vi hjelper din bedrift med tilskuddsfinansiering


Det finnes en rekke muligheter for tilskudds finansiering av prosjekter i Norge og EU. Green Future har dyktige og erfarne sivilingeniører med bred bakgrunn fra en rekke bransjer og prosjekter. Vi arbeider hver dag med søknader og rapportering og sikrer at din bedrift benytter sine rettigheter/muligheter optimalt.


Det kan være krevende for selskaper som har en travel hverdag å ta seg tid til å sette seg inn i byråkratiske regelverk for å skrive søknader. Etablerte bedrifter har ofte store utviklingsmuligheter men det kan være vanskelig å komme i gang med de endringer som skal til. Det tar tid å sette seg inn i søknadskriterier og rapporteringskrav og det går fort med mye tid samtidig som man risikerer å få søknaden avslått eller reduserte utbetalinger .


Gjennom lang erfaring og daglig arbeid med søknads og rapporteringsprosesser kan Green Future bidra til bedre reultater enn om arbeidet gjøres internt. I tillegg sparer bedriften verdifull tid og unødige frustrasjoner.

Vår tilnærming


Vi har mange års erfaring fra internasjonale prosjekter og stort globalt nettverk og vårt viktigste bidrag er at din virksomhet lykkes ved å velge riktig strategi.


Vi bidrar med effektive prosesser for

  • Finansiering av utviklingsprosjekter gjennom Skattefunn, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, EU, etc
  • Energiledelse, finansiering av energiledelse og prosjekter for energibesparelse
  • Produktutviklingsstrategi og introduksjon av ny teknologi
  • Webdesign og markedsstrategi


Våre tjenester kan ofte settes sammen på en slik måte at de er selvfinansierende.